چگونه یک مقاله مروری بنویسیم

چگونه یک مقاله مروری بنویسیم

مقاله مروری خلاصه و ارزیابی ایی از مقاله ی نویسنده ی دیگری است. استاد ها اغلب مقاله های مروری را برای معرفی کردن کار متخصصان رشته به دانشجویان به کار می گیرند. گاهی اوقات از متخصصان می خواهند که کار دیگر حرفه ای ها را مورد بررسی قرار دهند. فهمیدن نکته های اصلی و استدلال های مقاله برای جمع بندی دقیق الزامی است. ارزیابی دقیق از زمینه دقیق مقالات، استدلال های پشتیبانی، پیامد ها و پژوهش های جلوتر یک عنصر مهم از بررسی است. در پایین به چند مورد از دستورالعمل های نوشتن مقاله مروری میپردازیم.

آماده شدن برای نوشتن نقد خود

فهمیدن اینکه یک مقاله مروری چیست. مقاله مروری نوشته ای است برای شنونده هایی که دارای علم در مورد موضوع اصلی هستند و نه برای شنونده های معمولی.وقتی که در حال نوشتن یک مقاله مروری هستید، شما ایده های اصلی، استدلال ها، موقعیت ها، و یافته ها را خلاصه می کنید و آن وقت مشارکت های مقاله را به رشته و روی هم رفته اثر بخشی هایش را نقد می کنید.

 • حضور مقاله مروری چیزی بیشتر از یک نظر است. شما برای ایجاد یک واکنش به ایده های پژوهشگر با متن درگیر خواهید شد. شما از طریق مطالعات خود از ایده ها، تئوری ها، و پژوهش ها استفاده می کنید و به آنها پاسخ می دهید. فن انتقاد شما از مقاله بر اساس مدرک و استدلال متفکرانه خودتان است.
 • یک مقاله مروری فقط به پژوهش های نویسنده پاسخ می دهد و هیچ پژوهش جدیدی را فراهم نمی کند.
 • یک مقاله مروری، مقاله را خلاصه و ارزیابی می کند.

راجع به تشکیلات مقاله مروری فکر کنید. قبل از اینکه شروع به خواندن مقاله کنید شما نقد خواهید کرد، شما باید بدانید که چگونه مقاله مروری خود را راه اندازی کنید. این به شما کمک می کند که بفهمید چگونه مقاله را بخوانید پس اینگونه می توانید یک نقد اثربخش بنویسید. نقد شما مانند زیر راه اندازی می شود.

 • مقاله را خلاصه کنید. بر روی نکات مهم، اطلاعات و ادعاها تمرکز کنید.
 • راجع به جنبه های مهم مقاله بحث کنید. راجع به اینکه نویسنده چه کار های خوبی انجام داده، به چه نکات مهمی اشاره کرده، و به مشاهدات بینشی اش فکر کنید.
 • تناقض ها، شکاف ها، و ناسازگاری ها را شناسایی کنید. مشخص کنید که آیا اطلاعات یا پژوهش کافی برای پشتیبانی از ادعاهای نویسنده شامل شده است. هر سوالی که پاسخ داده نشده است را پیدا کنید.

مقاله را نگاه کنید. با نگاه کردن به نام، چکیده، مقدمه، سرتیتر ها، جملات آغازین هر پاراگراف، نتیجه گیری آن را آغاز کنید. و بعد چند پاراگراف، قسمت اول نتیجه گیری را بخوانید. این مراحل باید به شما در شناسایی استدلال ها و اهداف اصلی نویسنده کمک کند. و بعد مقاله را به طور کلی بخوانید. وقتی که برای بار اول در حال خواندن مقاله هستید، فقط به این خاطر بخوانید که یک دید کلی از کار داشته باشید، روی هم رفته به دنبال استدلال و اهدافی که مقاله ایجاد می کند باشید.

 • از کلمات و مشکلاتی که سر در نمی آورید و سوال هایی که دارید نوشته بردارید.
 • به دنبال شرایط و مفهمومی که با آن نا آشنا هستید بگردید تا بتوانید به خوبی مقاله را درک کنید.

مقاله را با دقت بخوانید. مقاله را برای دومین و سومین بار بخوانید. برای علامت زدن قسمت های مهم از هایلایتر یا خودکار استفاده کنید. اهداف اصلی و حقایق پشتیبانی را با هایلایتر علامت بزنید.

این کار را انجام ندهید: علامت زدن کلیه پاراگراف ها.

این کار را انجام دهید: یادداشت کردن مهم ترین اهداف مقاله.

 • چیزی را که در مقاله خوانده اید با دانشی که در مبحث مقاله وجود دارد متصل کنید. راجع به چیز هایی که در کلاس در مورد آن بحث کرده اید یا در دیگر مقاله ها خوانده اید بحث کنید. آیا مقاله با علم قبلیِ شما موافق یا مخالف است؟ مشخص کنید مقاله ای که شما در حال نقد آن هستید، به دیگر متن هایی که در مورد موضوع خوانده اید شباهت یا تفاوت دارد.
 • به موضوع اصلی مقاله به دقت توجه کنید. مطمئن شوید که به طور کامل مقاله را متوجه شده اید. به طور کامل متوجه شدن مقاله تنها راه برای نوشتن یک مقاله مروری خوب است.

مقاله را با کلمات خودتان بنویسید. می توانید این کار را به صورت یک رونوشت از پاراگراف یا به عنوان یک طرح کلی انجام دهید.کار نوشتن مقاله را با کلمات خودتان آغاز کنید. بر روی استدلال، پژوهش، و ادعاهای مقاله تمرکز کنید. مطمئن شوید که تمامی اهداف مهم را در بر گرفته اید. اینکه شما دقیق باشید بسیار موثر است.

این کار را انجام ندهید: وقت گذاشتن روی ویرایش و کلمه بندی کردن. این کار فقط برای منفعت خودتان است.

این کار را انجام دهید: برای آزمایش درک تان از موضوع با یک ساختار ساده و منطقی بنویسید.

 • با هر روشی که می نویسید، از اهداف اصلی، پژوهش های پشتیبانی و استدلال ها یک طرح کلی در مقاله بسازید. این به شدت تجدید نظر از اهداف اصلی مقاله است و نظر های شما را در بر نمیگیرد.
 • بعد از اینکه مقاله را با کلمات خودتان نوشتید، درباره اینکه کدام قسمت مقاله را نقد کنید تصمیم بگیرید. می توانید روی عملکرد های نظری، محتوا، ارائه یا تفسیر مدارک، یا روش، تمرکز کنید. همیشه باید روی موضوعات اصلی مقاله بحث کنید، ولی گاهی اوقات هم می توانید روی جنبه های قطعی تمرکز کنید. این روش زمانی به کارتان می آید که بخواهید روی نقد در جهت جریان محتوا تمرکز کنید.
 • جهت حذف قسمت های غیرضرروی طرح کلی خلاصه را مرور کنید. استدلال های با کم اهمیت یا اطلاعات مکمل را خط بزنید.

یک طرح کلی از ارزیابی خود بنویسید. برای اینکه بفهمید که آیا نویسنده دقیق و شفاف بوده هر بخش از خلاصه ی مقاله را مرور کنید. نمونه های یک نوشته ی مفید، مشارکت های مقاله به رشته، و همچنین حوزه هایی از مقاله که نیاز به بهبود دارد را یادداشت کنید. لیستی از نقاط قوت و ضعف آن تهیه کنید. نقطه ی قوت آن ممکن است جمع بندی واضح یک مشکل خاص باشد. نقطه ضعفش هم می تواند این باشد که هیچ اطلاعات یا راه حل جدیدی ارائه نمی دهد. از ارجاعات و مثال های بخصوصی استفاده کنید. به طور مثال ممکن است که یک مقاله، حقیقتی را از یک مقاله ی پرطرفدار به طور اشتباه گزارش کرده باشد. این را در طرح کلی مشاهدات خود نگه دارید و به دنبال حقایقی در مطالعه بگردید که مشاهدادتان را تایید کند. برای اینکه بتوانید بهتر مقاله را نقد کنید به سوالات زیر پاسخ دهید:

 • مقاله چه کاری را می خواهد انجام دهد؟
 • فرض ها و اساس کار نظری چیست؟
 • مفهوم های کلی به طور واضح مشخص شده اند؟
 • مدارک مناسب هستند؟
 • مقاله چگونه در ادبیات و رشته جای می گیرد؟
 • دانش ما در مورد موضوع پیشرفتی داشته است؟
 • نوشته های نویسنده یه چه مقدار واضح است؟

این کار را انجام ندهید: نوشتن نظر های سطحی و واکنش های شخصی.

این کار را انجام دهید: به تعصب هایتان توجه کنید، تا بتوانید بر آن غلبه کنید.

نوشتن نقد مقاله

یک عنوان انتخاب کنید. این عنوان باید مراکز توجه نقدتان را انعکاس دهد. بین عنوان اعلانی، عنوان توصیفی، و یا عنوان پرسشی یکی را انتخاب کنید.

استناد مقاله. در زیر عنوان یک استناد رسمی از مقاله در یک شیوه مناسب بنویسید. به خط بعدی بروید و مقاله خود را شروع کنید. بین استناد و اولین جمله خود خط جا نگذارید.

 • به طور مثال، در Modern Language Association یا همان انجمن زبان مدرن، یک استناد شبیه این است: دوال جان ان. “بازاری از تصاویر: تلویزیون به عنوان واسطه غیر متخصص در اختلال سفید دلیلوز.” فصلنامه آریزونا ۵۳-۱۲۷ (۱۹۹۴) ۵۰٫۳ چاپ

شناسایی مقاله. نقد خود را با ارجاع دادن به نویسنده و عنوان مقاله یا مجله، و سال انتشار در خط اول آغاز کنید.

 • به طور مثال: مقاله، “استفاده از کاندوم شیوع ایدز را افزایش می دهد”، نوشته شده توسط آنتونی زیمرمن، یک کشیش کاتولیک.

یک مقدمه بنویسید. مقدمه ی یک مقاله مروری جمله شناسایی خواهد داشت. و نیز به زمینه های مرکزی و استدلال ها و ادعاهای نویسنده اشاره می کند. شما همچنین باید پایان نامه نویسنده را مشخص کنید. گاهی اوقات، پایان نامه شما اهداف چندگانه دارد. ممکن است پایان نامه به طور واضح در مقاله نیامده باشد، شما ممکن است که خودتان پایان نامه را مشخص کنید.

این کار را انجام ندهید: بیانیه ها را با اول شخص مفرد (من) بنویسید.

این کار را انجام دهید: با استفاده از سوم شخص جمع، شیوه رسمی و آکادمیک به مقاله یک احساس کلی بدهید.

 • مقدمه شما باید شامل %۲۵-۱۰ از نقد شما باشد.
 • مقدمه را با پایان نامه خود به آخر برسانید. پایان نامه شما باید مشکلات بالا را خطاب قرار دهد. به طور مثال: نویسنده به نکات خوبی اشاره کرده است، ولی مقاله اش شامل چند اشتباه از تفسیر، تحلیل و بررسی اطلاعات دیگران در زمینه اثر بخشی کاندوم است.

مقاله را خلاصه کنید. اهداف اصلی، استدلال ها، و یافته های مقاله را با کلمات خود بیان کنید، برای کمک به خلاصه خودرجوع کنید و نشان دهید که چگونه مقاله از ادعاها پشتیبانی می کند. مطمئن شوید که نتیجه گیری مقاله را می نویسید. این کار ممکن است در چند پاراگراف صورت گیرد، اگرچه طول آن بستگی به نیازمندی های ایجاد شده توسط معلم یا ناشر دارد.

این کار را انجام ندهید: استفاده از مثال های خاص، آمارها، یا اطلاعات پیش زمینه ی مشابه با نظرات متخصصین این رشته (عدم کپی برداری محض).

این کار را انجام دهید: تا جایی که فضا به شما اجازه می دهد، تمام اهداف اصلی هر قسمت را در نظر بگیرید.

 • به ندرت از نقل قول های مستقیم نویسنده مقاله استفاده کنید.
 • خلاصه ای را که نوشته اید بررسی کنید. برای اینکه مطمئن شوید که نوشته هایتان در راستای نوشته های نویسنده هستند آنرا چندین بار بخوانید.

مقاله مروری خود را بنویسید. برای نوشتن چندین پاراگراف از اینکه نویسنده چقدر خوب موضوع را پوشش داده، از طرح کلی عقیده های خود استفاده کنید. عقیده خود را درباره اینکه آیا مقاله شفاف وکامل است و توضیحات مکفی در مورد موضوع را داده است یا خیر بیان کنید. این هسته اصلی مقاله مروری شما است. مشارکت های مقاله به رشته، و اهمیت آن برای رشته را ارزیابی کنید. اهداف اصلی و استدلال ها را ارزیابی کنید. ببیند آیا اهداف نویسنده به استدلال هایش کمک می کند؟ هر گونه تعصبی را شناسایی کنید. ببیند آیا با نویسنده موافق هستید، و بعد برای اینکه با او موافق یا مخالف هستید دلایل کافی فراهم کنید. و در آخر با پیشنهاد دادن اینکه کدام خواننده با خواندن مقاله سود خواهد برد آنرا به پایان برسانید.

این کار را انجام ندهید: پر کردن مقاله خود از نقد های بلند و غیر مرتبط.

این کار را انجام دهید: برای شکل دادن مقاله خود، ستایش ها و شکایت هایتان را در یک استدلال منسجم گره بزنید.

 • از نقد خود با مدارک موجود در مقاله یا با استفاده از دیگر نوشته ها دفاع کنید.
 • خلاصه نویسی شما اهمیت بسیاری در مقاله مروری تان دارد. برای اینکه ارزیابیتان منطقی باشد باید کاری کنید که استدلال های نویسنده در قسمت خلاصه شده شفاف باشد.
 • به یاد داشته باشید که اینجا جایی نیست که شما بگویید از مقاله خوشتان می آید یا نه. شما اهمیت و ارتباط مقاله را تشخیص می دهید.
 • برای هر عقیده خود از جمله سر سطر و استدلال های پشتیبانی استفاده کنید. به طور مثال، در قسمت ایده ها از یک نقطه قوت بخصوص استفاده کنید، و بعد از آن چند خط را برای توضیح دادن اهمیت اهداف آن بکار ببرید.

از مقاله مروری نتیجه گیری کنید. در پاراگراف اول مقاله اهداف اصلی، و همینطور عقیده هایتان راجع به اهمیت، دقت، و شفافیت آن به طور خلاصه بنویسید. همینطور اگر مناسب است، برای پژوهش و بحث در زمینه بر روی پیامد ها نظر دهید.

 • این قسمت باید حدود %۱۰ از کل مقاله شما را شامل شود.
 • به طور مثال: این مقاله مروری نقد می کنید مقاله، “استفاده از کاندوم شیوع ایدز را افزایش می دهد” نوشته شده توسط آنتونی زیمرمن. استدلال های درون مقاله نشان دهنده ی یک نوشته ی متعصب و تبعیض آمیز بوده که بدون جزییات پشتیبانی و با اطلاعات غلط آورده شده است. این نکات باعث تضعیف استدلال ها و کاهش اعتبار نویسنده می شود.

متن اصلاح شده. نقد را دوباره بخوانید. به دستور زبان، مکانیک، و اشتباهات بکاربرده شده نگاه بیندازید. مطمئن شوید که هرگونه اطلاعات اضافه و غیر ضروری را حذف می کنید.

 •  مطمئن شوید که ۴-۳ مشکل کلیدی داخل مقاله را شناسایی کرده و راجع به آن بحث کنید.

How to Write an Article Review – wikiHow FA

How to Write an Article Review – wikiHow

https://www.wikihow.com/Write-an-Article-Review

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.